Nahráva sa obsah.

Ceny

ÚvodCeny
ÚvodCeny

Jedným z dôležitých faktorov na vypracovanie kvalifikovanej cenovej ponuky je presne zadaný dopyt od zákazníka. Cenová ponuka sa predkladá až po osobnej obhliadke miesta opravy, na ktorej sa zúčastní kompetentná osoba od objednávateľa a technický manažér spoločnosti KOVO TRADE Plus. Náš odborný pracovník sa osobne dostaví v dohodnutom termíne na miesto opravy poškodeného poklopu alebo uličnej vpuste, pričom po otvorení šachty dôkladne obhliadne, zameria a zdokumentuje stav a rozsah poškodenia poklopu, rámu resp. horných dielov šachty ako i najbližšieho okolia poklopu resp. mreže. Cenová ponuka sa vypracováva na každý poškodený poklop zvlášť. Jej neoddeliteľnou súčasťou je fotodokumentácia stavu a označenie každého poklopu značkou KT a číslom poradia. Na základe zhotovenej fotodokumentácie je jasne viditeľné, na ktorej ulici sa poklop nachádza a pod akým označením a poradovým číslom ho evidujeme.

Týmto vieme dostatočne určiť mieru poškodenia a pripraviť pre zákazníka presnú cenovú ponuku. Pri príprave ponuky odporučíme zákazníkovi najoptimálnejšie riešenie vrátane najvhodnejšieho typu rámu a poklopu pre konkrétny typ komunikácie, s prihliadnutím na triedu zaťaženia a únosnosti poklopu. Pri vypracovávaní cenovej ponuky prihliadame na viacero aspektov, ktorými je počet poklopov, doprava na miesto určenia, miera poškodenia šachty, na ktorej je poklop alebo mreža umiestnená. Hĺbka výkopu a priemer výkopu sú tiež faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu ceny z dôvodu väčšieho množstva použitého materiálu. Z tohto dôvodu naša spoločnosť nedisponuje pevným cenníkom, aby sme svojich klientov neuviedli do omylu a pri kalkulácii cien boli maximálne korektní. Dôležité je pochopiť, že žiadny poklop ani jeho stav nie je nikdy rovnaký. Všetky materiály, ktoré naša spoločnosť používa a zabudováva, sú prvotriednej kvality.

Pri nákupe produktov, ako sú kanalizačné a vodárenské poklopy, vtokové mreže, vyrovnávacie prstence, roznášacie dosky, studené asfalty, maltové zmesi, zálievkové hmoty, asfaltové pásky, adhézne nátery a iné produkty, spolupracujeme výhradne s renomovanými a overenými dodávateľmi.

Kontaktujte nás