Nahráva sa obsah.

Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava

ÚvodReferencieInfra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava
ÚvodReferencieInfra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava

informácie o diele

Júl 2017

Objednávateľ: Infra Servies ,a.s pre BVS - Bratislavskú vodárenskú spoločnosť

Miesto realizácie: Bratislava, Vajanského nábrežie

Rozsah prác: Výmena kanalizačných poklopov, oprava horných dielov šachty, osadenie do nivelity vozovky s použitím vyrovnávacích betónových prstencov a kvalitných rýchlo tuhnúcich zmesí, úprava povrchu vozovky - asfaltovaním.

 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-3
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-4
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-5
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-6
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-7
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-8
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-9
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-10
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-11
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-12
 • Infra Servies ,a.s. - zákazka Bratislava-image-13

Rate this item
(0 votes)