Nahráva sa obsah.

Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec

ÚvodReferencieDoprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec
ÚvodReferencieDoprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec

informácie o diele

Október 2017

Objednávateľ: Doprastav Asfalt

Miesto realizácie: Obec Harmanec, Banská Bystrica

Rozsah prác: Úprava výšky kanalizačných poklopov a vtokových mreží do nivelity vozovky pred ďalšou úpravou povrchu vozovky - asfaltovaním.

 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-3
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-4
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-5
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-6
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-7
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-8
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-9
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-10
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-11
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-12
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-13
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-14
 • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Harmanec-image-15

Rate this item
(0 votes)