Nahráva sa obsah.

Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno

ÚvodReferencieDoprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno
ÚvodReferencieDoprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno

informácie o diele

November 2017

Objednávateľ: Doprastav Asfalt

Miesto realizácie: Komárno

Rozsah prác: Úprava výšky kanalizačných poklopov a vtokových mreží do nivelity vozovky pred ďalšou úpravou povrchu vozovky - asfaltovaním.

  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno-image-3
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno-image-4
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno-image-5
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno-image-6
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno-image-7
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno-image-8
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Komárno-image-9

Rate this item
(0 votes)