Nahráva sa obsah.

Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča

ÚvodReferencieDoprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča
ÚvodReferencieDoprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča

informácie o diele

November 2017

Objednávateľ: Doprastav Asfalt

Miesto realizácie: Obec Zemianska Olča okres Komárno

Rozsah prác: Úprava výšky vodárenských poklopov do nivelity vozovky pred ďalšou úpravou povrchu vozovky - asfaltovaním. Realizáciu finálnej vrstvy asfaltovaním celej cestnej komunikácie, realizoval Doprastav Asfalt , a.s.

  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-3
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-4
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-5
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-6
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-7
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-8
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-9
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-10
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-11
  • Doprastav Asfalt, a.s. - zákazka Zemianska Olča-image-12

Rate this item
(0 votes)