Nahráva sa obsah.

EUROVIA SK, a.s.

ÚvodReferencieEUROVIA SK, a.s.
ÚvodReferencieEUROVIA SK, a.s.

informácie o diele

Október 2017

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s. pre SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina

Miesto realizácie: Žilina, časť Považský Chlmec

Rozsah prác: Výmena kanalizačných poklopov BEGU za samo nivelačné poklopy, oprava horných dielov šachty, zvýšenie horných dielov šachty s použitím vyrovnávacích betónových prstencov a kvalitných rýchlo tuhnúcich zmesí, inštalácia samo nivelačných poklopov priamo za finišerom pri asfaltovaní a ich osadenie do nivelity vozovky.

 • EUROVIA SK, a.s.-image-3
 • EUROVIA SK, a.s.-image-4
 • EUROVIA SK, a.s.-image-5
 • EUROVIA SK, a.s.-image-6
 • EUROVIA SK, a.s.-image-7
 • EUROVIA SK, a.s.-image-8
 • EUROVIA SK, a.s.-image-9
 • EUROVIA SK, a.s.-image-10
 • EUROVIA SK, a.s.-image-11
 • EUROVIA SK, a.s.-image-12
 • EUROVIA SK, a.s.-image-13
 • EUROVIA SK, a.s.-image-14
 • EUROVIA SK, a.s.-image-15
 • EUROVIA SK, a.s.-image-16

Rate this item
(0 votes)