Nahráva sa obsah.

EUROVIA SK, a.s.,

ÚvodReferencieEUROVIA SK, a.s.,
ÚvodReferencieEUROVIA SK, a.s.,

informácie o diele

Október 2017

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s. pre SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. Žilina

Miesto realizácie: Žilina, časť Považský Chlmec

Rozsah prác: Výmena kanalizačných poklopov BEGU za samo nivelačné poklopy, oprava horných dielov šachty, zvýšenie horných dielov šachty s použitím vyrovnávacích betónových prstencov a kvalitných rýchlo tuhnúcich zmesí, inštalácia samo nivelačných poklopov priamo za finišerom pri asfaltovaní a ich osadenie do nivelity vozovky.

  • EUROVIA SK, a.s.,-image-3
  • EUROVIA SK, a.s.,-image-4
  • EUROVIA SK, a.s.,-image-5
  • EUROVIA SK, a.s.,-image-6
  • EUROVIA SK, a.s.,-image-7
  • EUROVIA SK, a.s.,-image-8
  • EUROVIA SK, a.s.,-image-9
  • EUROVIA SK, a.s.,-image-10
  • EUROVIA SK, a.s.,-image-11

Rate this item
(0 votes)