Nahráva sa obsah.

StVPS Banská Bystrica

ÚvodReferencieStVPS Banská Bystrica
ÚvodReferencieStVPS Banská Bystrica

informácie o diele

Apríl 2017

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Rozsah prác: Výmena kanalizačných poklopov, oprava horných dielov šachty, osadenie do nivelity vozovky s použitím vyrovnávacích betónových prstencov a kvalitných rýchlo tuhnúcich zmesí, osadenie BEGU kanalizačného poklopu s roznášacou doskou, v nasledujúcom prípade osadenie samonivelačných kanalizačných poklopov, úprava povrchu vozovky - asfaltovaním.

 • StVPS Banská Bystrica-image-3
 • StVPS Banská Bystrica-image-4
 • StVPS Banská Bystrica-image-5
 • StVPS Banská Bystrica-image-6
 • StVPS Banská Bystrica-image-7
 • StVPS Banská Bystrica-image-8
 • StVPS Banská Bystrica-image-9
 • StVPS Banská Bystrica-image-10
 • StVPS Banská Bystrica-image-11
 • StVPS Banská Bystrica-image-12
 • StVPS Banská Bystrica-image-13
 • StVPS Banská Bystrica-image-14
 • StVPS Banská Bystrica-image-15
 • StVPS Banská Bystrica-image-16
 • StVPS Banská Bystrica-image-17
 • StVPS Banská Bystrica-image-18

Rate this item
(0 votes)