Nahráva sa obsah.

Technické vybavenie

ÚvodSlužby a produktyTechnické vybavenie
ÚvodSlužby a produktyTechnické vybavenie

Všetci pracovníci spoločnosti KOVO TRADE Plus každodenne pristupujú k zákazníkom konštruktívne, korektne a na vysoko profesionálnej odbornej úrovni. K ich činnosti nevyhnutne patrí aj moderný vozový park. Výbava vozidiel je praktická a slúži výlučne na účely profesionálneho zabudovania kanalizačných, vodárenských poklopov a vtokových mreží.

Naše vozidlá sú prototypmi v špeciálnej výbave

Sú konštruované na podvozku Mercedes-Benz a nadstavba je vyrobená podľa špeciálnych požiadaviek. Počas ich projektovania bol kladený dôraz najmä na nadstavbovú časť vozidla. Pri jej návrhu sme spolu s konštruktérmi vychádzali z požiadaviek a skúseností získaných rokmi praxe s cieľom prispôsobiť ich funkcionalitu požiadavkám na prácu v teréne. Na samotnej nadstavbe je praktická skriňa, v ktorej je z jednej strany uložený materiál ako sú asfaltové taviteľné pásky, maltové zmesi, tekuté zálievky a v prípade závažných porúch aj studené asfaltové hmoty. Z druhej strany skrine je uložené pracovné náradie, elektrocentrála, búracie kladivo, rozbrušovačka, hutniaca doska a nádrž na vodu s ohrevom.

Dôležitým pomocníkom je hydraulická ruka na manipuláciu a osadenie poklopov, zákrytových dosiek, vyrovnávacích prstencov a vtokových mreží. V zadnej časti nadstavby je trojstranná korba, ktorá slúži a umožňuje vysýpať stavebný odpad z troch strán na miesta tomu určené. Za autom je prívesný vozík, na ktorom je umiestnený tzv. Termobox. Termobox je dvojplášťová oceľová nádoba s kvalitnou izoláciou a vlastným ohrevom, ktorý je schopný udržať asfaltový materiál pri teplote spracovania po dobu 36 hod pri minimálnej spotrebe vykurovacieho plynu. Auto je vybavené bezpečnostnými majákmi a nevyhnutne potrebným dopravným značením.